Verenigingen

Verenigingen
Graag vullen wij een avond op uw vereniging waarin we u in woord en beeld meenemen naar Azië. Er is veel gaande en toch gaat de loop van het Woord onverhinderd door. Financieel bijdragen kan: Soms bestemmen bijvoorbeeld vrouwenverenigingen het collectegeld dat zij tijdens de verenigingsavonden ophalen, voor Bonisa. Of de vereniging houdt een collecte tijdens een avond waarop Bonisa komt spreken en/of geeft een gift.

Ouderenmiddagen
Nodig ons uit om te komen spreken op een ouderenmiddag in uw gemeente. Wij brengen ons werk in Azië graag dichterbij! Het is mooi om tijdens zulke middagen open over ons werk te kunnen spreken, juist ook omdat we online en in onze publicaties voorzichtig moeten zijn. Wij spreken aan de hand van een PowerPoint met foto’s en vertellen ervaringsverhalen. Onze voorlichters zijn in principe zes dagen in de week beschikbaar.

Jeugd
Wij komen ook graag op jeugdverenigingen en kinderclubs vertellen van het werk van Bonisa. Het is mooi om al vroeg liefde tot werk in Gods Koninkrijk te mogen kweken en jongeren hierover na te laten denken. Het is belangrijk dat kinderen jong leren dat er nog zoveel onbereikte mensen zijn die het Evangelie moeten horen. Ook dat christenen elders het soms zwaar hebben zodat kinderen en jongeren voor de onbereikten en medechristenen leren bidden.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen actie voeren met spaarkaarten en spaarhuisjes. Jongeren zijn creatief en kunnen manieren bedenken om geld op te halen voor Bonisa.

Download de Spaarkaart en het Spaarhuisje.

Meer weten?
Stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl of bel naar ons kantoor: 0252-418269.

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.