‘Bonisa bevordert de vertaling, verspreiding en verkondiging van Gods Woord en verleent praktische, christelijke hulp waar de Heere deuren opent.’

Steun onze projecten

Onderwijs

Bijbelschool voor evangelisten

Vele christelijke jongeren in een minderhedengebied voelen zich geroepen om het evangelie te verspreiden onder hun volksgenoten. Op een Bijbelschool krijgen ze training om hen te wortelen in het Woord en hen voor te bereiden op de uitdagingen van dit werk. Wij steunen studenten die het onderwijs zelf niet volledig kunnen betalen door middel van een studiebeurs. Project 4

Doneer
46,3%

€ 6.945 opgehaald
€ 15.000 doel

Onderwijs

Jubileumproject Lisu

In de vijftig jaar dat Bonisa bestaat, is een groot deel van ons werk gericht geweest op de Lisu bevolking. Daarom willen we in ons jubileumjaar speciaal aan hun noden denken. We willen een volledig theologisch curriculum in de Lisutaal digitaliseren, zodat Lisu gelovigen in verschillende landen dit kunnen gebruiken. Ook ondersteunen we met het geld van het jubileumproject Lisu evangelisten, Bijbels, kerkjes en diaconale projecten. Project 150

Doneer
1,5%

€ 1.500 opgehaald
€ 100.000 doel

Diaconale hulp

Bijzondere Noden

Dominees en theologie studenten die gevlucht zijn uit een gevaarlijk gebied bereiden zich voor op evangelisatiewerk onder hun landgenoten. Vaak hebben ze te kampen met lichamelijke klachten vanwege de honger en mishandeling die ze hebben doorstaan. Dit brengt medische kosten met zich mee. Ook kan het schoolgeld voor hun kinderen een probleem zijn. Met het fonds bijzonder noden geven we deze dappere mensen een steuntje in de rug bij onverwachte kosten. Project 58

Doneer
30,5%

€ 2.285 opgehaald
€ 7.500 doel

Nodig ons uit

Als Bonisa voorlichters komen we graag langs op uw school of bij uw kerk of vereniging. We hebben boeiende presentaties en gastlessen voor verschillende leeftijdsgroepen over ons werkgebied, de groei van de kerk en de vervolging waarmee christenen te maken krijgen, en de projecten waarbij we betrokken zijn om de kerk te steunen. Onze voorlichters hebben persoonlijk ervaring in het werkgebied. Ze hebben daar gewoond of zijn al jaren betrokken bij de projecten op het veld.

Een gastles op school kan (maar hoeft niet) verbonden zijn aan een actie voor een van de projecten van Bonisa. We geven ook lessen in het Engels voor TTO groepen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorlichting@bonisa.nl

 

Lees meer

Jubileum

Dit jaar mogen we gedenken dat Bonisa 50 jaar bestaat. Een bijzondere mijlpaal, die we graag in dankbaarheid willen vieren met onze achterban. Ontdek hier alles over ons jubileum en activiteiten.

Webshop

Steun Bonisa met een aankoop in onze webshop.

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.