Bonisa bevordert de vertaling, verspreiding en verkondiging van Gods Woord en verleent praktische, christelijke hulp waar de Heere deuren opent.

 

 

Projecten

€ 7188 opgehaald van € 15000

47,9%

Onderwijs jongeren met een beperking

Jongeren met een beperking kunnen vaak moeilijk passend onderwijs krijgen. In de Schuilplaats worden deze jongeren op hun niveau geholpen om vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze deel kunnen nemen aan de maatschappij. Wij steunen een onderwijzer die gespecialiseerd is in het begeleiden van deze jongeren. Wilt u helpen deze jongeren een betere toekomst te bieden? Project 31

€ 0 opgehaald van € 6000

0,0%

Weeskinderen Myanmar

Onder de vluchtelingen uit Myanmar die op een vuilnisbelt wonen, zijn vele kinderen. Sommigen hebben geen ouders meer om voor hen te zorgen. Enkele tientallen van deze wezen, waaronder ook gehandicapte kinderen, zijn opgenomen in christelijke gezinnen. Voor 25 euro in de maand krijgt een kind liefdevolle verzorging, voedsel en waar nodig medische hulpmiddelen. Project 67

€ 0 opgehaald van € 7500

0,0%

Bijzondere Noden

Dominees en theologie studenten die gevlucht zijn uit een gevaarlijk gebied bereid zich voor op evangelisatiewerk onder hun landgenoten. Vaak hebben ze te kampen met lichamelijke klachten vanwege de honger en mishandeling die ze hebben doorstaan. Dit brengt medische kosten met zich mee. Ook kan het schoolgeld voor hun kinderen een probleem zijn. Met het fonds bijzonder noden geven we deze dappere mensen een steuntje in de rug bij onverwachte kosten. Project 58

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azië