Bonisa bevordert de vertaling, verspreiding en verkondiging van Gods Woord en verleent praktische, christelijke hulp waar de Heere deuren opent.

 

 

Projecten

€ 0 opgehaald van € 15000

0,0%

Bijbelschool voor evangelisten

Vele christelijke jongeren in een minderhedengebied voelen zich geroepen om het evangelie te verspreiden onder hun volksgenoten. Op een Bijbelschool krijgen ze training om hen te wortelen in het Woord en hen voor te bereiden op de uitdagingen van dit werk. Wij steunen studenten die het onderwijs zelf niet volledig kunnen betalen door middel van een studiebeurs. Project 4

€ 100 opgehaald van € 6000

1,7%

Weeskinderen Myanmar

Onder de vluchtelingen uit Myanmar die op een vuilnisbelt wonen, zijn vele kinderen. Sommigen hebben geen ouders meer om voor hen te zorgen. Enkele tientallen van deze wezen, waaronder ook gehandicapte kinderen, zijn opgenomen in christelijke gezinnen. Voor 25 euro in de maand krijgt een kind liefdevolle verzorging, voedsel en waar nodig medische hulpmiddelen. Project 67

€ 50 opgehaald van € 7500

0,7%

Bijzondere Noden

Dominees en theologie studenten die gevlucht zijn uit een gevaarlijk gebied bereiden zich voor op evangelisatiewerk onder hun landgenoten. Vaak hebben ze te kampen met lichamelijke klachten vanwege de honger en mishandeling die ze hebben doorstaan. Dit brengt medische kosten met zich mee. Ook kan het schoolgeld voor hun kinderen een probleem zijn. Met het fonds bijzonder noden geven we deze dappere mensen een steuntje in de rug bij onverwachte kosten. Project 58

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azië