Bonisa bevordert de vertaling, verspreiding en verkondiging van Gods Woord en verleent praktische, christelijke hulp waar de Heere deuren opent.

 

 

Projecten

€ 3525 opgehaald van € 15000

23,5%

Bijbelschool voor evangelisten

Vele christelijke jongeren in een minderhedengebied voelen zich geroepen om het evangelie te verspreiden onder hun volksgenoten. Op een Bijbelschool krijgen ze training om hen te wortelen in het Woord en hen voor te bereiden op de uitdagingen van dit werk. Wij steunen studenten die het onderwijs zelf niet volledig kunnen betalen door middel van een studiebeurs. Project 4

€ 30217 opgehaald van € 25000

120,9%

Noodhulp Myanmar

Opnieuw heeft de militaire junta bombardementen uitgevoerd waar veel burgerslachtoffers bij vielen. Duizenden sloegen op de vlucht en zijn nu ondergebracht in koeienstallen. Thaise christenen helpen hen met voedsel en medische zorg. Maar de nood is overweldigend. Helpt u mee? Project 68

€ 1360 opgehaald van € 7500

18,1%

Bijzondere Noden

Dominees en theologie studenten die gevlucht zijn uit een gevaarlijk gebied bereiden zich voor op evangelisatiewerk onder hun landgenoten. Vaak hebben ze te kampen met lichamelijke klachten vanwege de honger en mishandeling die ze hebben doorstaan. Dit brengt medische kosten met zich mee. Ook kan het schoolgeld voor hun kinderen een probleem zijn. Met het fonds bijzonder noden geven we deze dappere mensen een steuntje in de rug bij onverwachte kosten. Project 58

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azië