Bonisa bevordert de vertaling, verspreiding en verkondiging van Gods Woord en verleent praktische, christelijke hulp waar de Heere deuren opent.

 

 

Projecten

€ 4348 opgehaald van € 15000

29,0%

Onderwijs jongeren met een beperking

Jongeren met een beperking kunnen vaak moeilijk passend onderwijs krijgen. In de Schuilplaats worden deze jongeren op hun niveau geholpen om vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze deel kunnen nemen aan de maatschappij. Wij steunen een onderwijzer die gespecialiseerd is in het begeleiden van deze jongeren. Wilt u helpen deze jongeren een betere toekomst te bieden? Project 31

€ 4074 opgehaald van € 15000

27,2%

Ontwikkeling luisterboek en e-book

Doordat het steeds onveiliger wordt om boeken op papier te verspreiden, moeten we digitale middelen ontwikkelen zodat mensen toch toegang hebben tot Gods woord. De vertaalde tienerbijbel 'Uw Koninkrijk Kome' wordt goed ontvangen. We willen deze digitaal gaan verspreiden als luisterboek en e-book. Helpt u mee om dit te bekostigen? Project 37

€ 2700 opgehaald van € 15000

18,0%

Studietoelages evangelisten in opleiding

Acht studenten, voor het merendeel vluchtelingen uit een heel gesloten werkgebied, willen in de toekomst graag terugkeren om de kerk in dit gebied te dienen. Zij krijgen een theologische opleiding in een naburige streek. Wij geven hun een maandelijkse studietoelage. Wilt u helpen, zodat ze goed voorbereid kunnen worden op deze moeilijke taak? Project 55

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azië