Schenkingen

Periodieke schenking
Wilt u stichting Bonisa een bedrag schenken, dan kan dit via het afsluiten van een schenkingsovereenkomst. Het betreft dan een periodieke gift, voorheen ook wel lijfrente genoemd.

Dit bedrag is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, onder de volgende voorwaarden:

  • Vaste termijnen (periodiek hetzelfde bedrag schenken)
  • Een minimumtermijn (tenminste vijf jaar)

 

Het regelen van een periodieke gift is gratis en vindt plaats door de schenkingsovereenkomst in te vullen en op te sturen naar stichting Bonisa. Bonisa is een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) en behoeft daarom geen schenkingsrechten aan de fiscus te betalen. Schenkt u iets aan Bonisa zonder een schenkingsovereenkomst dan is een gedeelte niet aftrekbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Stuur een mail naar info@bonisa.nl of bel: 0252-41 82 69.

Download hier het schenkingsformulier en stuur een ondertekend exemplaar naar:

Stichting Bonisa
Antwoordnummer 301
2160 VB Lisse (een postzegel is niet nodig)

Erfstelling of legaat
Het spreken over nalatenschap is onlosmakelijk verbonden met dit tijdelijk leven. Een teer onderwerp waar gelukkig steeds meer mensen over nadenken. Wat kan ik doen met mijn vermogen en of goederen? Via een erfstelling kunt u het mogelijk maken om ons werk voor te zetten. Er is nog steeds veel werk te doen in Azië !

Als u Bonisa wilt begunstigen, moet dit altijd via uw notaris vastgelegd worden in een testament. Hierdoor is het mogelijk een erfstelling of legaat te geven. Wat is het verschil?

Erfstelling
Stichting Bonisa wordt alleen of met anderen aangewezen als erfgenaam.

Legaat
U schenkt een specifiek bedrag. U schenkt specifiek beschreven goederen (dat kan zijn: onroerend goed, verzamelingen, antiek, effecten enzovoort). Deze goederen worden door Bonisa verkocht. De opbrengst komt dan ten goede aan ons werk.

Wilt u meer informatie over beschreven mogelijkheden, neem dan contact op met ons secretariaat. Wij helpen u graag persoonlijk verder met een juiste verwoording in uw testament. Stuur een mail naar info@bonisa.nl of bel: 0252-41 82 69.

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.