Projecten

Vanwege de veiligheid van ons werk verstrekken wij online maar summier informatie. Neem contact met ons op als u meer wilt weten.
Bij onze voorlichting vertellen wij open over de projecten.

Onderwijs

Wij ondersteunen in verschillende plaatsen Bijbels onderwijs zodat jonge mensen toegerust worden voor hun persoonlijk leven en voor werk in de gemeenten.

Help een jongere toerusten!
Studiebeurs: € 50,- per schooljaar per student
Toelage docent: € 75,- per maand

Project Benodigd bedrag Omschrijving
4 € 15.000,- Ondersteuning d.m.v. toelages voor docenten en studenten (W)
5 € 10.000,- Ondersteuning d.m.v. toelages voor docenten en studenten (Y)
6 € 10.000,- Ondersteuning d.m.v. toelages voor docenten en studenten (H)
23 € 2.500,- Huwelijkstoerusting
24 € 50.000,- E-Onderwijs
43a € 10.000,- Onderwijs (F)
43c € 5.000,- E-Onderwijs (F)
46 € 1.500,- Miao jeugdwerk – muziekonderwijs
55 € 15.000,- Training (Z)
61 € 5.000,- Training (JF)
94 € 10.000,- Training (NA)

 

Woordverkondiging

Diverse lokale evangelisten en andere werkers in verschillende streken gaan dagelijks naar dorpen en steden om hun volksgenoten te bereiken met het Evangelie. Zij ontvangen een maandelijkse toelage om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Help een evangelist het Woord verkondigen!
Ondersteuning evangelist: € 25,- per week

Project Benodigd bedrag Omschrijving
11 € 15.000,- Ondersteuning diverse evangelisten (W)
14 € 5.000,- Ondersteuning werker (X)
17 € 5.000,- Ondersteuning werkers (B)
18 € 5.000,- Ondersteuning werker (F)
20 € 16.800,- Ondersteuning werker (E)
40a € 75.000,- Ondersteuning werker (S)
40b € 15.000,- Ondersteuning werker (J)
41 € 20.000,- Training (J)
44 € 5.000,- Ondersteuning div. evangelisten (M)
50 € 25.000,- Ondersteuning werker (L)
56 € 750,- Ondersteuning werker (O)
60 € 25.000,- Ondersteuning werker (B)
70 € 25.000,- Ondersteuning werker (W)
71 € 6.500,- Ondersteuning evangelisten (B)
92  € 10.000,- Ondersteuning werkers (Y)

 

Diaconale hulp

Bonisa geeft verschillende doelgroepen praktische hulp.

Help mee de nood te lenigen!
Geef een geit: € 20,-
Toelages leerlingen ‘De Schuilplaats’: € 200,- per maand
Boodschappen: € 15,- per tas
Noodfonds corona: € 5,- per persoon (dagelijkse uitgifte voedsel, water, medicijnen)
Noodhulp vluchtelingen Myanmar: € 10,- per voedselpakket (voor enkele dagen)

Project Benodigd bedrag Omschrijving
3 € 15.000,- Onderhoud kerkjes
10 € 5.000,- Geitenproject
31 € 15.000,- De Schuilplaats: school voor jongeren met een beperking – toelage leerkrachten
33 € 5.000,- Mefiboseth: weeshuis/medische hulp
34 € 2.500,- Ouderenzorg
35 € 1.000,- Mefiboseth: weeshuis/ondersteuning
51 € 10.000,- Hulp aan kwetsbare vluchtelingen
52 € 1.500,- Huur ontmoetingsplek + vervoer
54 € 20.000,- Voedselhulp
57 € 10.000,- Ouderenzorg door div. christelijke gezinnen
64 € 6.000,- Hulp aan Myanmarese weeskinderen
65 € 3.000,- Noodfonds Myanmarese vluchtelingen op de vuilnisbelt
66 € 1.500,- Bouwfonds onderkomens Myanmarese vluchtelingen
67 € 4.500,- Verzorging 20 meervoudig gehandicapte Myanmarese kinderen
68  € 50.000,- Noodhulp vluchtelingen Myanmar
77 € 5.000,- Diaconale hulp in drie dorpjes (om ingang te krijgen)
93 € 15.000,- Aanschaf auto voor werkers

 

Bijbel- en lectuurverspreiding

Wij steunen het verspreiding van Bijbels in verschillende talen aan diverse doelgroepen. Ook helpen wij bijbelgetrouwe lectuur in verschillende talen verspreiden waaronder ook psalm- en hymnboeken.

Geef het Woord door!
Bijbel: € 3,50 per stuk
Kinderbijbel: € 5,- per stuk
Psalmboek + lectuur: € 10,- per set
E-readers: € 15,- per stuk

Project Benodigd bedrag Omschrijving
9 € 25.000,- Het verspreiden van Bijbels en Psalmboeken
37 € 15.000,- Ontwikkelen luisterboek en e-book van ‘Uw Koninkrijk kome’
38 € 5.000,- Vertaalwerk (D)
45 € 5.000,- Kinderbijbels
47 € 10.000,- Vertaalwerk (N)
48 € 8.000,- USB-project – trainingen
53 € 8.000,- E-readers (N)

.

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azië