Projecten

Vanwege de veiligheid van ons werk verstrekken wij online maar summier informatie. Neem contact met ons op als u meer wilt weten.
Bij onze voorlichting vertellen wij open over de projecten.

Onderwijs

Wij ondersteunen in verschillende plaatsen Bijbels onderwijs zodat mensen toegerust worden voor hun persoonlijk leven en voor werk in de gemeenten.

Project Benodigd bedrag Omschrijving
4a € 10.000,- Ondersteuning d.m.v. toelages voor docenten en studenten (W)
4b € 10.000,- Onderhoud kerken (W)
05 € 10.000,- Ondersteuning d.m.v. toelages voor docenten en studenten (Y)
06 € 15.000,- Ondersteuning d.m.v. toelages voor docenten en studenten (H)
17 € 5.000,- Hulp aan ongeregistreerde kinderen
21 € 8.000,- Onderwijsmateriaal
23 € 4.500,- Huwelijkstoerusting
24 € 15.000,- Onderwijs
46 € 390,- Miao jeugdwerk – muziekonderwijs

 

Woordverkondiging

Lokale evangelisten in verschillende streken gaan dagelijks naar dorpen en steden om hun volksgenoten te bereiken met het Evangelie. Zij ontvangen van ons een maandelijkse toelage om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Project Benodigd bedrag Omschrijving
11 € 15.000,- Ondersteuning diverse evangelisten (W)
13 € 25.000,- Ondersteuning werker (C)
16 € 7.500,- Ondersteuning werker (Y)
20 € 16.800,- Ondersteuning werker (E)
40a € 20.000,- Ondersteuning werker (J)
41 € 15.000,- Training (J)
44 € 5.000,- Ondersteuning div. evangelisten (M)
63 € 15.000,- Ondersteuning werker (P)
70 € 20.000,- Ondersteuning werker (W)
71 € 4.500,- Ondersteuning evangelisten (B)
77 € 8.000,- Aanschaf auto voor een evangelist (jubileumproject)

 

Diaconale hulp

Project Benodigd bedrag Omschrijving
03 € 30.000,- Onderhoud kerkjes
10 € 5.000,- Geitenproject
17b € 5.000,- Hulp aan Birmese vluchtelingen
25 € 15.000,- Ouderenzorg
31 € 6.000,- Adullam: school voor autistische jongeren – toelage leerkracht
33 € 2.500,- Mefiboseth: weeshuis/medische hulp
34 € 5.000,- Mefiboseth: weeshuis/werker
35 € 2.500,- Mefiboseth: weeshuis/ondersteuning
51 € 12.500,- Hulp aan kwetsbare vluchtelingen
52 € 1.500,- Huur ontmoetingsplek
54 € 25.000,- Voedselhulp
83 € 6.000,- Hulp aan Birmese weeskinderen via twee echtparen
85 € 5.500,- Hulp aan vrouwen en kinderen
86 € 1.500,- Huur gebouw en vervoer
88 € 14.500,- Ondersteuning project

 

Bijbel- en lectuurverspreiding

Wij steunen het verspreiding van Bijbels in verschillende talen aan diverse doelgroepen. Ook helpen wij bijbelgetrouwe lectuur in verschillende talen verspreiden waaronder ook psalm- en hymnboeken.

Project Benodigd bedrag Omschrijving
02 € 20.000,- Het drukken van ‘De grondslagen van het christelijk geloof’
08 € 5.000,- Reformatorische lectuur
09 € 25.000,- Het drukken van Bijbels en Psalm- en Hymnboeken
37 € 5.000,- Het drukken van ‘Uw Koninkrijk kome’
38 € 2.500,- Vertaalwerk (D)
76 € 2.300,- Het ontwikkelen van audio boeken
87 € 16.500,- Het verspreiden van reformatorische lectuur

 

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azie