Projecten

Vanwege de veiligheid van ons werk verstrekken wij online maar summier informatie. Neem contact met ons op als u meer wilt weten.
Bij onze voorlichting vertellen wij open over de projecten.

Onderwijs

Woordverkondiging

Diaconale hulp

Bijbel- en lectuurverspreiding

Onderwijs

Wij ondersteunen in verschillende plaatsen Bijbels onderwijs zodat jonge mensen toegerust worden voor hun persoonlijk leven en voor werk in de gemeenten.

Help een jongere toerusten!
Studiebeurs: € 50,- per schooljaar per student
Toelage docent: € 75,- per maand

Project
Benodigd bedrag
Omschrijving
4
€ 15.000,-
Toelages voor docenten en studenten theologische school(W)

Jonge gelovigen in het Zuiden krijgen les vanuit het Woord en worden toegerust om leiding te geven. Docenten ontvangen een toelage en studenten die dat nodig hebben ontvangen een studiebeurs.

Doneren

5
€10.000,-
Toelages voor docenten en studenten theologische school(Y)

Verschillende docenten mogen les geven aan leergierige studenten in minderhedengebieden, die na hun opleiding in hun geboortestreek kunnen uitdragen wat ze geleerd hebben. Zowel docenten als studenten krijgen financiële hulp om dit onderwijs mogelijk te maken.

Doneren

6
€10.000,-
Toelages voor studenten theologische school (H)

Er zijn al langere tijd contacten met een school in een centraal gelegen gebied waar jongeren opgeleid worden om zelf het Woord uit te gaan dragen. Verschillende jongeren ontvangen een studiebeurs omdat ze zelf het lesgeld niet kunnen bekostigen.

Doneren

43
€ 10.000,-
Ontwikkeling kinderwerkers en digitaal materiaal

Om het geloof aan de volgende generatie door te geven, is het belangrijk dat er mensen bekwaam zijn in het onderwijzen van kinderen en dat er goede materialen beschikbaar zijn. Wij ondersteunen de ontwikkeling van mensen en materialen zodat kinderen het goede nieuws mogen horen.

Doneren

46
€1.500,-
Jeugdwerk en muziekonderwijs

Een bijzonder begaafde broeder doet jeugdwerk en geeft muziekonderwijs aan een minderheidsgroep. Wij steunen hem en zijn bediening.

Doneren

61
€ 5.000,-
Ondersteuning Bijbelschool

In een niet gesloten land in Zuidoost Azië worden studenten opgeleid om de Blijde Boodschap in andere landen te brengen aan hen die deze boodschap nog nooit gehoord hebben. Wij ondersteunen deze school jaarlijks.

Doneren

61A
€50.000,-
Digitaliseren theologisch curriculum Lisu taal

Deel van ons jubileumproject voor de Lisu is het digitaliseren van een theologisch curriculum in de Lisu taal. Op die manier kan dit onderwijs beschikbaar worden gemaakt voor Lisu groepen in verschillende landen in Zuidoost Azië. Zij gebruiken hetzelfde schrift.

Doneren

73
€7.500,-
Ontwikkeling veldwerkers

Twee veldwerkers hebben een verdere opleiding nodig om effectiever te kunnen werken. Wij investeren in de ontwikkeling van deze veldwerkers.

Doneren

78
€ 5.000,-
Training gelovigen gesloten gebied

Een werker bezoekt gelovigen in een moeilijk toegankelijke gebied om hen te trainen en te bemoedigen.

Doneren

90
€25.000,-
Geloofsopvoeding in verdrukking

Ter ondersteuning van de geloofsopvoeding van een nieuwe generatie, wordt in samenwerking met andere organisaties materiaal ontwikkeld dat in verschillende contexten gebruikt kan worden. Wij ondersteunen het team dat hieraan werkt.

Doneren

150
€100.000,-
Jubileumproject Lisu kerken

In de vijftig jaar dat Bonisa bestaat, is een groot deel van ons werk gericht geweest op de Lisu bevolking. Daarom willen we in ons jubileumjaar speciaal aan hun noden denken. We willen een volledig theologisch curriculum in de Lisutaal digitaliseren, zodat Lisu gelovigen in verschillende landen dit kunnen gebruiken. Ook ondersteunen we met het geld van het jubileumproject Lisu evangelisten, Bijbels, kerkjes en diaconale projecten.

Doneren

Woordverkondiging

Diverse lokale evangelisten en andere werkers in verschillende streken gaan dagelijks naar dorpen en steden om hun volksgenoten te bereiken met het Evangelie. Zij ontvangen een maandelijkse toelage om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Help een evangelist het Woord verkondigen!
Ondersteuning evangelist: € 25,- per week

Project
Benodigd bedrag
Omschrijving
11
€ 15.000,-
Ondersteuning diverse evangelisten (W)

Deze broeders trekken lopend naar afgelegen plekken in de bergen om het goede nieuws bekend te maken. Wij steunen hen in hun levensonderhoud, zodat zij zich volledig op dit werk kunnen richten.

Doneren

12
€10.000,-
Ondersteuning veldwerker

Een zuster coördineert veel van het werk onder minderheidsgroepen en reist door de bergen om hen te ontmoeten en te bemoedigen. Wij ondersteunen haar in dit werk.

Doneren

14
€ 5.000,-
Ondersteuning werker (X)

Deze evangelist heeft veel met vervolging te maken, maar gaat desondanks door met het onderwijzen van anderen over het Woord. Wij ondersteunen hem zodat zijn werk verder mag gaan.

Doneren

17
€ 5.000,-
Ondersteuning werkers (B)

Wij ondersteunen een minderheden voorganger en een evangelist die vaak met creatieve middelen onderwijs geven aan leden van hun bevolkingsgroep.

Doneren

18
€ 5.000,-
Ondersteuning werker (F)

Een voorganger in het Oosten van het land sticht gemeentes en geeft onderwijs. Wij helpen hem in zijn roeping door hem maandelijks te ondersteunen.

Doneren

41
€15.000,-
Training (J)

Om mensen op het veld te trainen moet er veel en ver gereisd worden. Wij ondersteunen de werker die onderwijst geeft zodat hij deze reizen kan maken.

Doneren

44
€ 5.000,-
Ondersteuning diverse evangelisten (M)

Wij helpen verschillende kleine gemeentes in minderheden  gebieden zodat zij een werker kunnen krijgen die hen in hun eigen taal onderwijs kan geven.

Doneren

50
€35.000,-
Ondersteuning werker (L)

Werkers die op creatieve wijze mensen in gesloten gebieden bereiken, worden ondersteund om door te gaan met hun bediening.

Doneren

60
€ 25.000,-
Ondersteuning werker (B)

Twee velwerkers coördineren allerlei activiteiten om het goede nieuws te verspreiden in Zuidoost Azië. Wij ondersteunen hen in hun leidinggevende verantwoordelijkheid.

Doneren

70
€25.000,-
Ondersteuning werker (W)

Een tentenmakersechtpaar werkt in een moeilijk te bereiken gebied. Wij helpen om hun werk mogelijk te maken.

Doneren

71
€6.500,-
Ondersteuning evangelisten (B)

Twee evangelisten in een minderheden gebied zoeken naar manieren om hun doelgroep te bereiken. Wij ondersteunen hen in hun werk.

Doneren

80
€55000,-
Ondersteuning werkers

Twee werkers zijn begonnen aan het leren van de taal van hun doelgroep. Zij hopen langere termijn actief te zijn in evangelieverkondiging in Azië. Wij ondersteunen hen in hun levensonderhoud.

Doneren

92
€20.000,-
Ondersteuning werkers

Een echtpaar heeft een unieke kans om het Woord te brengen in een gebied waar tot voor kort nog geen enkele gelovige was. Wij helpen hen om deze mogelijkheid te benutten.

Doneren

Diaconale hulp

Bonisa geeft verschillende doelgroepen praktische hulp.

Help mee de nood te lenigen!
Geef een geit: € 20,-
Toelages leerlingen ‘De Schuilplaats’: € 200,- per maand
Boodschappen: € 15,- per tas
Noodfonds corona: € 5,- per persoon (dagelijkse uitgifte voedsel, water, medicijnen)
Noodhulp vluchtelingen Myanmar: € 10,- per voedselpakket (voor enkele dagen)

Project
Benodigd bedrag
Omschrijving
1
€15.000,-
(Ver) bouw kerkjes met keuken

Twee kerkjes in een minderheidsgebied hebben hulp nodig om hun gebouwen bruikbaar te maken. Een gebouw is beschadigd en moet dringend gerenoveerd. Een ander kerkje is nog in aanbouw. Beide kerkjes krijgen een keuken, zodat gelovigen die van ver komen lopen kunnen blijven eten en zodat het gebouw ook een gemeenschapsfunctie heeft.

Doneren

2
€1.500,-
Nieuwe beenprothese

Een zuster die Lepra had, kwam jaren geleden tot geloof door de zorg van christenen. Zij was de eerste christen in haar dorp en door haar getuigenis kwamen zeven families tot geloof. De beenprothese die zo ooit had gekregen is versleten en aan vervanging toe. Graag geven we haar een nieuwe!

Doneren

3
€ 15.000,-
Onderhoud kerkjes

Mensen in de bergdorpen hebben gebouwtjes nodig waar ze kunnen samenkomen als gelovigen om onderwijs te ontvangen. Wij helpen hun met bouwen en onderhoud van deze gebouwtjes.

Doneren

7
€10.000,-
Gasthuizen voor kinderen

Veel kinderen van een minderheidsgroep verblijven van maandag tot vrijdag op de slaapzalen van hun scholen. Soms is het zelfs te ver om in het weekend naar huis te gaan. Er is nu een gasthuis waar enkele tientallen kinderen in de weekenden kunnen verblijven. Ze krijgen daar een christelijke opvoeding, goed eten, liefdevolle zorg en hulp met huiswerk.

Doneren

8
€10.000,-
Wederopbouw verwoest kerkje

Een kerkje hoog in de bergen werd verwoest door brand. Afgelopen jaar is begonnen met de wederopbouw, maar door geldgebrek moest het werk worden gestopt. Wij willen graag helpen zodat de christelijke gemeenschap dit jaar weer een onderkomen heeft. Het gaat om een gebouwtje met twee verdiepingen, een voor erediensten en een verdieping met een keuken en eetzaal.

Doneren

10
€ 5.000,-
Geitenproject

In sommige gebieden zijn er naast geestelijke noden ook dringende lichamelijke noden. Daarom geven we gezinnen in armoede geitenkuddes, zodat ze voor de lange termijn in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Voor 20 euro kunnen wij een geit kopen en afleveren.

Doneren

31
€ 15.000,-
De Schuilplaats: School voor jongeren met een beperking – toelage leerkrachten

Jongeren met een beperking moeten al heel veel missen in hun leven. Scholing op hun niveau is daarom erg belangrijk. Om dit mogelijk te maken ondersteunt Bonisa een leerkracht die hen voor hen begrijpelijk onderwijs geeft.

Doneren

32
€5.000,-
De Schuilplaats Bakkerij en Koffie

Jongeren met een beperking willen graag werken. Dit is goed voor hen zelf en ook voor de families. In de beschermde omgeving van de Schuilplaats leren ze koffie en bakkerijproducten maken. Die worden verkocht online maar ook ter plaatse in een speciale koffiehoek. Hopelijk kan dit in de toekomst een eigen plek krijgen buiten de Schuilplaats en kan het inkomsten genereren.

Doneren

33
€ 7.500,-
Mefiboseth: Medische hulp weeskinderen

Weeskinderen krijgen vaak niet de medische hulp die ze nodig hebben. Daarom helpen wij met het toegankelijk maken van medische zorg in een weeshuis.

Doneren

64
€6.000,-
Ondersteuning evangelisten onder vluchtelingen

Twee predikanten gaan wekelijks evangeliseren bij vluchtelingen die op een vuilnisbelt wonen en werken. Zij bieden pastorale en praktische hulp en geven onderwijs uit het Woord. Wij ondersteunen deze werkers in hun levensonderhoud en de kosten van hun bediening.

Doneren

65
€3.000,-
Noodfonds Myanmarese vluchtelingen op de vuilnisbelt

Noodfonds: Twee jaar geleden is in één van de Zuidoost Aziatische landen een staatsgreep door militairen gepleegd. Velen zijn naar de jungle gevlucht, vaak nadat familieleden door geweld waren omgekomen. Er is groot gebrek aan voedsel, kleding, medicijnen en zeildoek om onder te kunnen slapen. Ook de vluchtelingen op de vuilnisbelt hebben dringend behoefte aan noodhulp.

Doneren

66
€1.500,-
Bouwfonds onderkomens Myanmarese vluchtelingen

De onderkomens op de vuilnisbelt waarin vluchtelingen wonen zijn vaak zeer erbarmelijk en niet waterdicht. Wij helpen om deze onderkomens te verbeteren zodat mensen bij regen in ieder geval droog zitten.

Doneren

67
€4.500,-
Verzorging 20 meervoudig gehandicapte Myanmarese kinderen

Veel kinderen die gevlucht zijn hebben hun ouders verloren of hebben ouders die niet meer voor hen kunnen zorgen. Zij waren aan hun eigen lot overgelaten. Twee predikantsgezinnen hebben zich over deze kinderen, waaronder veel gehandicapte kinderen, ontfermd. Ze geven hen onderdak en eten en vertellen hen uit het Woord. Wij helpen deze gezinnen met middelen om de kinderen van het nodige te voorzien.

Doneren

68
€12.000,-
Noodhulp Myanmar

Er wordt zwaar gebombardeerd in Myanmar, waardoor er opnieuw een golf vluchtelingen het land probeert te verlaten. Velen komen over de grens in voormalige koeienstallen terecht, waar ze wel een dak boven hun hoofd hebben maar verder niets. Lokale gelovigen helpen met voedsel, medische zorg en andere eerste levensbehoeften. Wij ondersteunen hen om het benodigde voedsel en de medische hulpmiddelen in te kopen. We ondersteunen ook vijf christelijke vluchtelingengezinnen met hun basisbehoeften.

Doneren

Bijbel- en lectuurverspreiding

Wij steunen het verspreiding van Bijbels in verschillende talen aan diverse doelgroepen. Ook helpen wij bijbelgetrouwe lectuur in verschillende talen verspreiden waaronder ook psalm- en hymnboeken.

Geef het Woord door!
Bijbel: € 3,50 per stuk
Kinderbijbel: € 5,- per stuk
Psalmboek + lectuur: € 10,- per set
E-readers: € 15,- per stuk

Project
Benodigd bedrag
Omschrijving
9
€20.000,-
Het verspreiden van Bijbels en Psalmboeken

Dit project ondersteunt de verspreiding van het Woord en zangbundels in verschillende minderheidstalen. Op die manier wordt de kerk ondersteunt in haar groei en ontwikkeling.

Doneren

37
€ 5.000,-
Ontwikkelen luisterboek en e-book van ‘Uw Koninkrijk kome’

Om het Woord toegankelijk te maken voor jongeren werken we aan een luisterversie van een jongerenbijbel. Dit is extra belangrijk nu de verspreiding van gedrukte materialen moeilijker wordt.

Doneren

45
€5.000,-
Kinderbijbels

Digitaal kunnen we mooie kinderbijbels verspreiden. Het kost ongeveer 5 euro per Bijbel om deze op plaats van bestemming te brengen.

Doneren

47
€2.500,-
Vertaalwerk (N)

Wij ondersteunen het vertaalwerk van theologische boeken voor het onderwijs aan voorgangers in stedelijke gebieden.

Doneren

48
€2.500,-
USB-project – trainingen

Om onderwijsmateriaal toegankelijk te maken, wordt het gedigitaliseerd en via USB verspreid. Wij helpen een bijdrage in de kosten van dit project.

Doneren

53
€ 5.000,-
Bijbel en technologie

In steeds meer gebieden is het gevaarlijk om het Woord binnen te brengen. Maar technologisch zijn er wel mogelijkheden. Steeds nieuwe manieren worden ontwikkeld zodat mensen zo veilig mogelijk het Woord kunnen lezen. Wij ondersteunen de ontwikkelingskosten die hiermee gepaard gaan.

Doneren

90
€25.000,-
Geloofsopvoeding in verdrukking

Ter ondersteuning van de geloofsopvoeding van een nieuwe generatie, wordt in samenwerking met andere organisaties materiaal ontwikkeld dat in verschillende contexten gebruikt kan worden. Wij ondersteunen het team dat hieraan werkt.

Doneren

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.