Missie

Missie
Het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening, daar waar de Heere deuren opent. 1 Kor. 16:9.

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.