Kerken

Bonisa kan niet zonder blijvende steun

Bonisa is blij met een trouwe en meelevende achterban. Wij hebben voortdurend gebed en financiële middelen nodig om ons werk te kunnen blijven doen.

 

Neem voor vragen over projectdoelen, voorlichting en acties contact op via de mail: voorlichting@bonisa.nl of bel het kantoor: 0252-418269.

Collecten/giften
Diaconieën en gemeenten kunnen collecten laten houden voor onze stichting of giften overmaken.

Gemeenteavonden
Graag verzorgen wij gemeenteavonden waarin jong en oud boeiende ervaringsverhalen hoort over de praktijk van het werk in Azië. De presentaties worden via een PowerPoint ondersteund met foto’s die door Bonisa zelf zijn gemaakt. Zo brengen wij de nood van de mensen ver weg heel dichtbij.

Ouderenmiddagen
Wij worden regelmatig gevraagd voor het verzorgen van ouderenmiddagen. Het kan voor degenen die ouderenmiddagen organiseren lastig zijn om telkens een goede invulling te vinden. Bonisa helpt u er graag bij door het werk in Azië dichtbij te brengen! Het is mooi om tijdens zulke middagen open over ons werk te kunnen spreken, juist ook omdat we online en in onze publicaties voorzichtig moeten zijn.

Verenigingen
Ook verenigingen nodigen ons uit om presentaties te verzorgen. Soms bestemmen bijvoorbeeld vrouwenverenigingen het collectegeld dat zij tijdens de verenigingsavonden ophalen, voor Bonisa. Of men houdt een collecte tijdens een avond waarop Bonisa komt spreken en/of geeft een gift.

Jeugd
Wij komen ook graag op jeugdverenigingen en kinderclubs vertellen van het werk van Bonisa. Het is mooi om al vroeg liefde tot werk in Gods Koninkrijk te mogen kweken en jongeren hierover na te laten denken. Het is belangrijk dat kinderen jong leren dat er nog zoveel onbereikte mensen zijn die het Evangelie moeten horen. Ook dat christenen elders het soms zwaar hebben zodat kinderen en jongeren voor de onbereikten en medechristenen leren bidden.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen actie voeren met spaarkaarten en spaarhuisjes. Jongeren zijn creatief en kunnen manieren bedenken om geld op te halen voor Bonisa.

Download de Spaarkaart en het Spaarhuisje.

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azie