Kerken

Bonisa kan niet zonder blijvende steun

Bonisa is blij met een trouwe en meelevende achterban. Wij hebben voortdurend gebed en financiële middelen nodig om ons werk te kunnen blijven doen.

Collecten/giften
Diaconieën en gemeenten kunnen collecten laten houden voor onze stichting of giften overmaken.

Voorlichting

Online presentatie
Wij hebben een mooie kant-en-klare digitale presentatie beschikbaar, waarin u wordt meegenomen naar Azië en het werk van Bonisa. De presentatie is eenvoudig aan uw gemeente / vereniging te tonen.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een toegangscode. Wij helpen u graag!

Ouderenmiddagen
Het kan voor degenen die ouderenmiddagen organiseren juist in deze tijd lastig zijn om een goede invulling te vinden. Bonisa helpt u er graag mee! Wij hebben audio bestand beschikbaar die u in uw gemeente kunt afspelen via de kerktelefoon. De lezing duurt een half uur.

Jeugd
Wat is het belangrijk om al vroeg liefde tot werk in Gods Koninkrijk te kweken en jongeren hierover na te laten denken.

Wij vertellen graag op jeugdverenigingen en kinderclubs van het werk van Bonisa. Bij jeugdverenigingen kan dat momenteel bijvoorbeeld via Microsoft Teams. Wij kunnen ook fysiek langskomen voor een presentatie.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen actie voeren met spaarkaarten en spaarhuisjes. Jongeren zijn creatief en kunnen manieren bedenken om geld op te halen voor Bonisa.

Download de Spaarkaart en het Spaarhuisje.

Zangavond met kinderkoor
Organiseer in uw gemeente een zangavond met een kinderkoor. Wij komen dan graag een verhaal vertellen. Houd bij de zangavond een collecte voor Bonisa.

Geïnteresseerd en/of heeft u vragen?
Stuur een mail naar: voorlichting@bonisa.nl
Of bel: 0252 – 41 82 69

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azië