Scholen

Basisscholen

Gratis lesmateriaal
Bonisa heeft in samenwerking met Pabostudenten van Driestar Educatief in Gouda lesmateriaal ontwikkeld. Ga naar www.chinaindeles.nl om de lessen te kunnen bekijken en downloaden. De lessen zijn gratis.

Actie
Actie voeren kan als school, een aantal groepen samen of een enkele groep. Wij hebben projecten die voor jonge kinderen erg aansprekend zijn. De kinderen kunnen voor een concreet projectdoel geld ophalen. Bijvoorbeeld het project kinderbijbels, Bijbels in verschillende stamtalen of het geitenproject. Bij het geitenproject kunnen er ook oorkondes uitgereikt worden als kinderen een geit bij elkaar hebben gespaard. Oorkonde geitenproject

Er zijn spaarkaarten beschikbaar waar kinderen gemakkelijk geld mee kunnen ophalen bij familie en wellicht hun buren. Ook hebben wij spaarpotjes die de kinderen kunnen gebruiken. Spaarkaart bonisa en Spaarhuisje bonisa.

Voor scholen die actie voeren voor Bonisa is er gratis een leskist beschikbaar. Vraag ernaar bij onze voorlichter op voorlichting@bonisa.nl.

Voorlichting
Onze voorlichters komen graag presentaties geven, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen om kinderen te betrekken bij het werk in Gods koninkrijk. Onze voorlichters hebben zelf in Azië gewoond of daar regelmatig gereisd en kunnen boeiend vertellen over hoe mensen daar leven, in het bijzonder de christenen.

Spreekbeurten
Regelmatig krijgen wij vragen van kinderen om materialen voor een spreekbeurt. Leuk als leerlingen een spreekbeurt over Bonisa houden; daar zijn wij erg blij mee! Geef je naam, adres, groep en naam van je school op tijd aan ons door, dan kunnen wij je informatie toesturen.

Neem contact op en stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl

Middelbaar- en Beroepsonderwijs


Actie
Eerder hebben eindexamenkandidaten, een bepaalde sector binnen school, enkele leerjaren of hele scholen geld opgehaald voor een of meerdere concrete projecten van Bonisa die aansluiting vinden bij de jongeren. Dit was ook weleens gekoppeld aan een reis, georganiseerd door Bonisa. Zo konden enkele leerlingen kennismaken met ons werk in Azië en werkers ontmoeten.

Voorlichting
Uiteraard komen wij graag op school vertellen over ons werk. We vinden het belangrijk om jongeren te helpen nadenken over de kerk in Azië, hoe het evangelie daar verspreid wordt, wat het is om vervolgd te worden, en hoe wij als Nederlandse christenen met hen verbonden zijn.

Gastlessen Engels
Wij hebben voorlichters met onderwijservaring in Azië die ook in het Engels les kunnen geven. We komen graag over het werk van Bonisa vertellen in het Engels, bijvoorbeeld bij TTO klassen of tijdens een Engelse les.

Neem contact met ons op en stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azië