Scholen

Basisscholen

We komen graag langs op scholen om te vertellen ove Azië, de kerk daar en over het werk van Bonisa. Onze lessen zijn afgestemd op het niveau van de groep, en onze voorlichters hebben een interactieve powerpoint met verwerkingsmateriaal voor verschillende niveaus. Op verzoek van de school kan de nadruk worden gelegd op een bepaald project (als daar bijvoorbeeld voor gespaard wordt).

De lessen zijn geschikt voor reformatorische scholen of scholen met de Bijbel die een duidelijke christelijke identiteit hebben. Er wordt gesproken over zaken als zending, bijbelvertaling/verspreiding en geloofsvervolging.

Als scholen sparen voor Bonisa of een actie voeren, zijn er verder geen kosten verbonden aan de gastlessen. In andere gevallen vragen we scholen de reiskosten van de voorlichter te vergoeden.

Lesdoos

Naast gastlessen, hebben we voor basisscholen een lesdoos beschikbaar met voorwerpen die gebruikt kunnen worden voor een tentoonstelling of om de klas te versieren, bijvoorbeeld tijdens een projectweek. Deze doos wordt per post verstuurd, en de school is verantwoordelijk om hem terug te sturen na gebruik. Deze lesdoos is beschikbaar voor scholen die ons uitnodigen voor een gastles en/of een actie doen voor het werk van Bonisa.

Boekenpakket

Voor basisscholen is er bovendien een boekenpakket samengesteld voor de schoolbibliotheek. Het bevat vijf boeken op verschillende niveaus en twee luister CDs. Scholen kunnen -zolang de voorraad strekt- dit pakket aanvragen voor 25 euro, de helft van de gewone prijs. Scholen die een actie doen voor Bonis kunnen het gratis aanvragen.

China in de les

Op www.chinaindeles.nl vindt u gratis lesmateriaal over China, ontwikkeld in samenwerking met Driestar Educatief.

 

Middelbare scholen

Op middelbare scholen kunnen we naast onze gewone gastlessen ook lessen in het Engels verzorgen voor tto klassen, of voor het vak Engels. In overleg kunnen we ook les geven over een bepaald thema, zoals zendingsgeschiedenis of geloofsvervolging.

De lessen zijn geschikt voor reformatorische scholen of scholen met de Bijbel die een duidelijke christelijke identiteit hebben. Er wordt gesproken over zaken als zending, bijbelvertaling/verspreiding en geloofsvervolging.

Als scholen sparen voor Bonisa of een actie voeren, zijn er verder geen kosten verbonden aan de gastlessen. In andere gevallen vragen we scholen de reiskosten van de voorlichter te vergoeden.

Hoger onderwijs en studentenverenigingen

Voor instellingen op het gebied van hoger onderwijs, bieden we een interactieve gastles aan. Daarin kunnen we met studenten in discussie gaan over zending gerelateerde onderwerpen. We willen hen uitdagen om verder te denken over en meer persoonlijk betrokken te raken bij de wereldkerk. In overleg met de instelling/ studentenvereniging kunnen we een bepaald thema verder uitdiepen.

Voor meer informatie of aanvragen voor een gastles, kunt u contact opnemen met voorlichting@bonisa.nl

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.