Scholen

Voer actie voor Bonisa

 

Dat kan schoolbreed, door een bepaalde afdeling, enkele groepen of een klas.
Neem voor een actie en voorlichting contact op met onze voorlichter en stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl of bel naar ons kantoor: 0252-418269.

Lesmateriaal
Bonisa heeft in samenwerking met Pabostudenten van Driestar Educatief in Gouda lesmateriaal ontwikkeld. Ga naar www.chinaindeles.nl om de lessen te kunnen bekijken en downloaden. De lessen zijn gratis.

Leskist
Een leskist lenen? Dat kan voor € 50,- of in ruil voor een actie. Stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl

Voorlichting
Onze voorlichters komen graag presentaties geven, afgestemd op de verschillende leerjaren en niveaus. Van kleuters tot VWO 6. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen om bij de kinderen liefde tot het werk in Gods Koninkrijk te kweken.
Voor middelbare scholen kunnen de presentaties ook in het kader van TTO of het vak Engels, interessant zijn.  Onze vaste voorlichter heeft Engels gegeven in Azië en vertelt net zo graag in die taal over het werk van Bonisa. Het leuke is dat zij, door haar verblijf in Azië,  in de presentaties voor alle soorten onderwijs ook een stukje van de meest gesproken taal ter wereld kan laten ervaren.

Basisscholen
Het werk van Bonisa spreekt ook aan bij de kinderen. Wij hebben projecten die voor jonge kinderen erg aansprekend zijn. De kinderen kunnen voor een concreet projectdoel geld ophalen. Bijvoorbeeld het project kinderbijbels, Bijbels in verschillende stamtalen of het geitenproject. Bij het geitenproject kunnen er ook oorkondes uitgereikt worden als kinderen een geit bij elkaar hebben gespaard.
Er zijn brood- en viskaarten beschikbaar waar kinderen gemakkelijk geld mee kunnen ophalen bij familie en wellicht hun buren. Ook hebben wij spaarpotjes die de kinderen kunnen gebruiken.

Download de SpaarkaartSpaarhuisje en de Oorkonde Geitenproject.

Middelbare scholen of vervolgonderwijs
Eerder hebben eindexamenkandidaten, een bepaalde sector binnen school, enkele leerjaren of een hele school geld opgehaald voor een of meerdere concrete projecten van Bonisa die aansluiting vinden bij de jongeren. Dit was ook weleens gekoppeld aan een reis georganiseerd door Bonisa. Zo konden enkele leerlingen kennismaken met ons werk in Azië en enkele werkers ontmoeten. Wij vinden het mooi en belangrijk om bij jongeren de zielennood van de medemens ver weg onder de aandacht te brengen, liefde tot het werk aan te wakkeren en de betrokkenheid daarop te vergroten.

Spreekbeurten
Regelmatig krijgen wij vragen van kinderen om materialen voor een spreekbeurt. Leuk als leerlingen een spreekbeurt over Bonisa houden; daar zijn wij erg blij mee! Geef je naam, adres, groep en naam van je school op tijd aan ons door, dan kunnen wij je informatie toesturen. Stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azie