Historie

Geschiedenis
Mevrouw M.A. Mijnders-van Woerden begon in 1957 kleinschalig met thuisfrontarbeid dat zich ten doel stelde het werk in het toenmalige Rhodesia (nu: Zimbabwe) geestelijk en financieel te steunen. In 1974 werd de Stichting Bonisa opgericht. De thuisfrontactiviteiten breidden zich door de wereldwijde contacten met werkers uit en richtte zich meer en meer op Azië, waar Bonisa zich momenteel geheel op richt.

Het werk is steeds gedaan op het scherpst van de snede, balancerend tussen het mogelijke en onmogelijke in diepe afhankelijkheid van Hem Die het onmogelijke mogelijk maakt. De Geest werkt; mensen komen tot geloof; nieuwe gemeenten worden gesticht en Bonisa helpt mee om eenvoudige onderkomens voor gemeenten te bouwen. Ook nu de situatie in Azië moeilijker wordt.

Bonisa betekent boodschap van vrede. Deze goede boodschap van vrede moet ook in Azië gebracht worden. Aan mensen die van nature geen vrede kennen mag de boodschap van vrede en heil verkondigd worden. Vrede met God, door het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus.

Ondanks toenemende druk gaat het werk in Azië door. Bonisa blijft werken zolang het dag is en de Heere een geopende deur geeft.

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.