Voor de strijd geboren

14,95

Auteur: R. Arthur Mathews

Voor de strijd geboren heeft een boodschap die de gemeente van onze tijd over het algemeen nauwelijks te horen krijgt. Tegenwoordig ligt er in de prediking zoveel nadruk op het eigen geestelijk leven en de persoonlijke vrede, dat de meeste christenen vergeten zijn wat er van hen verwacht wordt, nl. als soldaten deel te nemen aan de geestelijke oorlogvoering.

Het boek roept op, niet tot de aftocht of tot onderduiken voor de tgenstand van satan, maar tot strijd. De hoofdstukken werden voor het merendeel geschreven als artikelen voor ‘Wast Asia Millions’, het tijdschrift van de Overzeese Zendingsgemeenschap. Het was de bedoeling dat ze één voor één gelezen zouden worden. Daarom zijn de hoofdstukken in dagboek-vorm gerangschikt en we kunnen u aanbevelen het boek als zodanig te lezen. Als u meer wilt dan een oppervlakkig geestelijk leven, sta dan de Heilige Geest dan toe door deze bladzijden een ommekeer te bewerken in uw visie en prioriteiten.

Als zoon van een zendelingenechtpaar bracht Arthur Mathews zijn kinderjaren in China door, terwijl hij tijdens zijn jeugdjaren op een boerderij in Australië werkte. Zijn opleiding kreeg hij aan het Melbourne Bijbelinstitituut, maar door allerlei ervaringen en beproevingen ontving hij van de Heer een opleiding die een leven lang duurde. Bijvoorbeeld door de jaren die hij diep in de binnenlanden van China als zendeling doorbracht en door zijn dienst in het Indiase leger tijdens de tweede wereldoorlog; daarnaast door vier jaar huisarrest met vrouw en kind in communistisch China en door zijn jarenlang leiderschap in de gelederen van de Overzeese Zendingsgemeenschap; tenslotte door zijn laatste strijd, het lijden en wegteren door een ziekte die de spieren verlamt. Hij overleed op 29 juli 1978, 66 jaar oud.

12 op voorraad