Tekst 4

1,10

Gods zegen op het Kerstfeest en voor het Nieuwe jaar

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

Johannes 3:16a

Uitverkocht