Tekst 1

1,25

Gods zegen op het Kerstfeest en voor het Nieuwe jaar

Gij zult Zijn naam heten Emmanuël hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Mattheus 1:23b

Uitverkocht