Stromen van zegen

9,95

Auteur: J. Kranendonk-Gijssen

Wat een les moest James Fraser telkens opnieuw leren. Niet hij, maar de Heere zorgde voor de voortgang van het zendingswerk in China. Wat heeft de Heere het werk dwars door alle onmogelijkheden heen gezegend! Door beproevingen, eenzaamheid, moedeloosheid en uitputting. Tegen het woeden van de duivel in. Naast verdriet en teleurstelling was er ook vreugde. Welk een onuitsprekelijke blijdschap als de Heere gaf dat mensen zich gewonnen gaven aan de enige Zaligmaker Jezus Christus! Als gezinnen hun demonenplanken verbrandden. Welk een vreugde om mensen verlost te zien van angst en zich te zien verheugen in God. Het geheim van het werk van James Fraser was een tere omgang met zijn Zender en een thuisfront in Engeland dat volhardde in gelovig gebed. De Heere verhoorde hun gebeden alleen om Jezus’ wil. Christus heeft ook Lisu’s gekocht met Zijn dierbaar bloed.

Wat een stromen van zegen mocht James Fraser al ervaren in zijn leven!
Bonisa Zending mag er driekwart eeuw later nog de vruchten van zien en meehelpen bij de verdere opbouw en uitbreiding van de Lisu-kerk. Daarom is uw en jouw gebed daarbij zo onmisbaar en nodig!

20 op voorraad