Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid

9,95

Samengesteld door ds. W. Pieters

Hudson Taylor behoort tot de karakters die sporen hebben getrokken in de geschiedenis van Gods kerk. Daarom is het van groot belang dat we ons in de 21e eeuw laten aanspreken door hun inzichten en ervaring. Van Hudson Taylor kunnen we leren wat de kracht van het gebed is. Hij zegt er zelf van: ‘Veertig jaren geleden geloofde ik in de letterlijke inspiratie van de Schrift. Ik heb haar gedurende veertig jaren op de proef gesteld; en mijn geloof is nu sterker dan het toen was. Ik heb de beloften beproefd; ik ben gedwongen geworden dat te doen; en ik heb ze waar en betrouwbaar bevonden.’ Gods werk in het verleden, is een bemoediging voor het heden. Wij hoeven Hudson Taylor niet na te doen, maar we mogen ervan overtuigd zijn dat we met dezelfde God te maken hebben. Hij is machtig om te doen boven bidden of denken, meer dan overvloedig boven alles wat wij bidden of denken zelfs (Efeze 3:20).

Dr. W. van Vlastuin