Gezegende kerstdagen 1

2,00

Wat de toekomst brengen moge, 

Mij geleidt des Heeren hand