Gelovig gebed

3,00

Gelovig gebed, citaten uit dagboek en correspondentie van James O. Fraser

Het heeft destijds op mij een geweldige indruk gemaakt om bij het graf van
James Fraser te staan. De diepte van zijn levensbeschrijving ‘Als het regent
in de bergen’ kwam over mij en ik voelde als het ware iets van de wijding
van deze man aan de Heere Jezus en aan het volk dat hij zo lief heeft gehad,
de Lisu’s. De belangrijkste les uit het leven van James Fraser is de kracht van
het gebed. Als westerse mensen zijn wij altijd geneigd om bij bedreigingen
en plannen te denken aan organisatie, boeken, conferenties, financiën en zulk
soort dingen meer. Vanuit China in het algemeen en vanuit het leven van
Fraser in het bijzonder leren we dat de Heere Zijn Koninkrijk regeert door
gebeden. Dan blijkt bovendien dat we in de gebeden eerst moeten sterven
aan onze eigen belangen en onze eigen kracht, om zo in de koninklijke dienst
van de levende Christus genomen te kunnen worden. U kunt dit boekje het
beste langzaam en aandachtig meditatief lezen. Ik hoop dat het ons allen
brengt tot een nieuw gebedsleven!

dr. W. van Vlastuin

21 op voorraad