Gelouterd goud

4,95

Auteur: Ralph Toliver

Het panoramische verhaal van de familie Lie en hun belevenissen in communistisch China

De stilte was beklemmend. Geen enkele van de gewone nachtelijke geluiden was te horen. Geen bedelaars, geen straatventers, geen geluid van langs elkaar schuivende mahjong steentjes. “Wat kunnen we doen? Waar moeten we naar toe? Wie zal er voor ons zorgen?” Er was toenemende spanning in de stem van Groene Maan.

Een kogel floot over het huis. Een andere raakte het dak en een dakpan viel in scherven in het varkenshok. Er klonken voetstappen op de weg voor het huis. Toen een ruwe schreeuw met een noordelijk accent. Toen stilte.

Het was 1949 en de communisten waren net de plaats Chongging in West-China binnen getrokken. Voor de familie Lie zou het leven nooit meer hetzelfde worden.

Uitverkocht