De eeuwigheid in hun hart

15,90

Auteur: Don Richardson

Het jaar is 1795, en diep in de oerwouden van Burma haasten honderden inheemse stamleden zich naar een open plek om een vreemdeling met een blanke huid te begroeten. Zou hij degene zijn die hen het boek terug zal brengen dat hun voorvaderen eeuwen geleden verloren hebben – het boek dat de geheimen openbaart van Y’Wa, de Allerhoogste God?
Ja! En de zendelingen stonden versteld van de manier waarop God deze mensen had voorbereid op het evangelie van Jezus Christus, met één van de grootste massabekeringen in de geschiedenis als gevolg. 

De foto op de omslag van dit boek toont de ruïnes van Machu Picchu, eens een majestueuze Peruaanse vesting uit de vijftiende eeuw. Iedereen die geïmponeerd is van haar grootsheid zal willen lezen hoe de stichter, Pachacuti, iets tot stand bracht dat nog veel betekenisvoller was dan enkel het bouwen van vestingen, tempels of monumenten. Zijn verhaal is ook voorbeeld hoe het denkbeeld van een allerhoogste God al eeuwenlang bestaat in honderden culturen over de hele wereld bestaat.

Dit verhaal en vijfentwintig andere ongelooflijk-maar-waar-gebeurde verhalen bewijzen de waarheid van de woorden in Prediker: ‘Ook heeft Hij (God) de eeuw in hun hart gelegd.
De eeuwigheid in hun hart, bekroond met vele prijzen heeft de denkwijze van duizenden christenen over de niet-christelijke wereld en over de almacht van God veranderd.

Uitverkocht