BT24

1,25

Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, Heb Ik ook u liefgehad

Blijft in deze Mijn liefde

Johannes 15:9

1 op voorraad