BT14

1,25

Weest in geen ding bezorgd,

maar laat uw begeerten in alles

door bidden en smeken,

met dankzegging

bekend worden bij God.

En de vrede Gods,

die alle verstand te boven gaat,

zal uw harten

en uw zinnen bewaren

in Christus Jezus.

Filipenzen 4 : 6 en 7

5 op voorraad