BT11

1,25

Weest in geen ding bezorgd,

maar laat uw begeerten in alles

door bidden en smeken,

met dankzegging,

bekend worden bij God.

Filipenzen 4:6