BT10

1,10

De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen

psalm 145:18