BT10

1,25

Wie maar de goede God laat zorgen

en op Hem hoopt in ´t bangst gevaar,

is bij Hem veilig en geborgen,

die redt Hij godd´lijk, wonderbaar.

Wie op de hoge God vertrouwt,

heeft zeker op geen zand gebouwd.

11 op voorraad