Bijbeltekst 26

2,00

Als achterom kijken je pijn doet

Vooruit kijken je bang maakt

Kijk dan omhoog

God zal je helpen