BEL6

1,25

TER GELEGENHEID VAN JE Belijdenis

HEERE LEER MIJ DE WEG UWER INZETTINGEN EN IK ZAL HEM HOUDEN TEN EINDE TOE

psalm 119:33

Uitverkocht