BEL3

1,25

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn

woord hoort en Hem gelooft

Die Mij gezonden heeft,

die heeft eeuwig leven

ter gelegenheid van je BELIJDENIS

 

Uitverkocht