Privacybeleid

Als stichting gaan wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om volgens de wettelijke verplichtingen zoals beschreven in de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. U kunt contact met ons opnemen om uw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen. Zie contactgegevens onderaan dit document.

Wij verzamelen gegevens van particulieren, kerken, verenigingen, scholen en bedrijven uit onze achterban in ons donateurenbestand.

Hoe verzamelen wij gegevens:
Gegevens van kerken en verenigingen halen wij uit kerkelijke jaarboeken en van internet. Van scholen die nog niet eerder aan ons gedoneerd hebben halen wij de gegevens van internet. Contactgegevens van bedrijven halen wij voornamelijk uit christelijke bladen van onze achterban.

Wanneer verzamelen wij gegevens van particulieren:
– Als u zich opgeeft voor het ontvangen van Bonisa magazine.
– Als u een bestelling doet via onze webshop.
– Als u een gift overmaakt.
– Als u met een eenmalige machtigingskaart betaalt.
– Als u meedoet aan een puzzel of quiz van Bonisa.
– Als u een schenkingsovereenkomst invult.

Welke gegevens worden verzameld:
– NAW gegevens
– E-mail
– Telefoonnummer
– In geval van een gift: uw IBAN nummer

De gegevens zijn opgeslagen op een veilige server.

Wat doen wij met uw gegevens:
– U op de hoogte houden van ons werk door het toezenden van ons gratis kwartaalblad Bonisa magazine en eventueel andere mailings die incidenteel plaatsvinden.
– U benaderen mocht dat om de een of andere reden nodig zijn, bijvoorbeeld bij een onduidelijke adreswijziging, vraag over een gedane donatie, iemand te benaderen om betrokken te worden bij hand- en spandiensten voor onze stichting e.d.
– Ons vrijwilligersbestand bijhouden.
– Kerken, verenigingen en scholen benaderen voor het houden van een presentatie.
– Bedrijven benaderen voor eventuele sponsoring van projecten in China of activiteiten in Nederland t.b.v. onze stichting. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld fietstochten of zangavonden. Daarbij kan gevraagd worden of u wilt adverteren in bijvoorbeeld een programmaboekje.

Drukker
Wij sturen uw gegevens naar onze drukker zodat zij de mailings kunnen klaarmaken en verzenden. Wij hebben een overeenkomst dat zij de gegevens door ons verstrekt uitsluitend voor dit doeleinde gebruiken. Er worden uiteraard geen gegevens aan derden verkocht.

Toestemming
Als wij donateurs zoals bedrijven en scholen met naam en toenaam in ons blad, op onze website of onze facebookpagina willen bedanken, vragen wij vooraf toestemming.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons kantoor:

Stichting Bonisa
Grachtweg 20
2161 HN Lisse
Tel: 0252-418269
E-mail: info@bonisa.nl

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.