Zingen in de vakantie

Gisteren was er in de Kandelaarkerk in Heemse een mooie zangavond met Pieter Heykoop. Er werden psalmen, gezangen en geestelijke liederen gezongen, met vakantiegangers en mensen uit de buurt. Dominee K.H. Bogerd verzorgde een boeiende meditatie.

Er werd gecollecteerd voor het werk van Bonisa en dat heeft 550 euro opgebracht. Een fijne avond met een mooie opbrengst. Alle bezoekers en mensen die geholpen hebben met de organisatie, hartelijk bedankt!

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.