Van vuilnisbelt tot heerlijkheid

In Thailand overleed een geliefde zuster, Daw Cho. Zij woonde op de vuilnisbelt, waar ze zeer actief was in het zorgen voor de kwetsbaarste bewoners. Van 200 gezinnen hield ze bij wie welke hulp nodig had en gaf dit door aan onze veldwerkers.

Vanwege haar diepe bewogenheid, werden ter nagedachtenis aan haar na de begrafenis zakken rijst uitgedeeld aan de weduwen en alleenstaande moeders op de vuilnisbelt.

Ze heeft in haar leven gestalte gegeven aan de woorden van de Heere Jezus over het dienen van de ‘minste van mijn broeders’. Mogen we haar voorbeeld volgen.

 

 

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.