Geslaagde koor- en samenzangavond in Waarder

Op 24 september werd er in Waarder samen gezongen en geluisterd naar Urker mannenkoor Eneas en de muzikale bijdrage van Lennert en Maria Knops. Het was een fijne avond, die ook ruim 2000 euro heeft opgebracht voor het werk van Bonisa! Er werd een collecte gehouden en er was een verkooptafel ten bate van het werk van Bonisa. Ook de sponsoring bracht een mooi bedrag op. Iedereen die geholpen heeft of aanwezig was willen we hartelijk bedanken!

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.