Getuigenis uit Wuhan

Een evangelist vertelt:

Angst en zorg
“Ik ben uit het lood geslagen door de corona uitbraak en voel in mijn binnenste een zware last drukken. Ik ben bang om besmet te raken en bezorgd voor mijn levensonderhoud. Door de lockdown heb ik van de ene op de andere dag geen werk meer. Mijn weinige spaargeld zal spoedig op raken. Ik vertel het geen mens.

Bemoedigd
Als ik bid spreekt de Heere de woorden uit psalm 125:1 in mijn hart: “Die op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.” Alle bezorgdheid verdwijnt en een diepe vrede daalt in mijn hart.

Cursus leiden
Zodra de lockdown wordt opgeheven ga ik op zoek naar werk. De concurrentie is groot. Na enkele weken vind ik nog geen werk. Prompt word ik door mijn kerk gevraagd om een online cursus te leiden. Er woedt een tweestrijd in mijn hard: Ik heb dringend werk nodig om te overleven. Maar dit verzoek kan ik niet zomaar naast mij neerleggen. Ik vraag de Heere om de juiste beslissing nemen en voel in mijn hart: “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Matth. 6:33. In geloof neem ik Gods werk aan en vertrouw dat Hij in mijn dagelijkse onderhoud zal voorzien.

Liefdegaven en trouwe zorg
Een collega kerkelijk werker vraagt kort daarna naar mijn financiële situatie. Ik geef een eerlijk antwoord. Mijn collega is net terug van een reis naar Zuid-China. Christenen in Guangzhou hebben geld meegegeven voor de behoeftige medechristenen in Wuhan. Ik ben stomverbaasd. De Heere gebruikt mijn collega en onbekende medechristenen in Guangzhou om mij Zijn liefde en zorg te tonen. Wat is de Heere goed voor mij! Ik doe niets liever dan mijn hele bestaan te stellen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Rom. 12:1 De Heere is het zo waard!”

Via onze contacten kwam de vraag om kerkelijk werkers en evangelisten in Wuhan te ondersteunen zodat zij door kunnen gaan met hun werk in dienst van het Evangelie. Laten wij hen bemoedigen!

Project 71: Ondersteuning evangelisten (B)

Doneer veilig en online

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.