Crescendo in Veenendaal

Chr. Urker Visserskoor Crescendo zingt t.g.v. 45 jaar Bonisa

Dirigent: Louwe Kramer
Organist: Pieter Heykoop
Spreker / Algehele leiding: prof. dr. W. van Vlastuin
Locatie: Adventkerk, Vijftien Morgen 51, 3901 HA, Veenendaal
Aanvang: 19:30 uur
Collecte: Het verspreiden van het mooi boekje ‘Grondslagen van het christelijk geloof’

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.