Crescendo in Damwoude

Chr. Urker Visserskoor Crescendo zingt t.g.v. 45 jaar Bonisa

Dirigent: Louwe Kramer
Organist: Pieter Heykoop
Spreker / Algehele leiding: ds. A.A. Egas
Locatie: CGK Sionskerk, Haadwei 127, 9104 BE, Damwâld
Aanvang: 19:30 uur
Collecte: Het verspreiden van het mooie boekje ‘Grondslagen van het christelijk geloof’

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.