Online Bonisa Kerstconcert

Online Bonisa Kerstconcert

Donderdag 23 december om 19:30uur

Op de valreep voor de lockdown opgenomen in de Bethelkerk te Lunteren
Opening/sluiting + lezing over James Outram Fraser: Ds. A.A. Brugge
Ref. Zangver. Cantilene Barneveld
Chr. Ensemble Parlando
Martien v/d Zwan: orgel/piano
Leander v/d Steen: alg. muzikale leiding
Collecte: Evangelisten

Klik hier voor het programma

Gratis Bm, Bonisa magazine

Meditatie, actuele berichten en lopende projecten.