Wat kan ik doen?

Wat kan ik doen? Een belangrijke vraag binnen het werk van Stichting Bonisa Zending. Ons werk zou immers onmogelijk zijn zonder de steun van de vele betrokkenen. Uw gebed is onmisbaar om ons werk te kunnen doen.

Wilt u een lezing/ presentatie over ons werk, nodig ons vrijblijvend uit op uw (jeugd)vereniging, school of andere bijeenkomst. Zet u zich in als vrijwilliger voor Bonisa in een werkgroep bij u in de buurt, dan helpt u ons bij verkopingen, acties, zangavonden etc. Sparen voor Bonisa d.m.v. "brood en viskaarten". Deze kaarten zijn verkrijgbaar via ons secretariaat te Lisse.

Wilt u ons structureel finacieel steunen, dan is er een mogelijkheid tot lijfrenteschenking. Ook een legaat via een erfstelling behoort tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat.

Wilt u via uw school of bedrijf meer doen voor onze stichting, klik op de betreffende afbeelding voor de mogelijkheden.

Geschiedenis

Op 22 maart 1974 werd Stichting Bonisa Zending opgericht. Er waren diverse contacten met zendingswerkers in een aantal landen. De weg werd steeds meer geleid naar China, waar Bonisa nog steeds actief is.

Lees verder >>

Doelstellingen

Het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening, daar waar de Heere deuren opent. 1 Kor. 16:9.

Lees verder >>

De Organisatie

Een opdracht van de Grote Zender, van de Heere Zelf. Een opdracht voor elke christelijke gemeente en daarbinnen een roeping voor elk gemeentelid. Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken(Matth. 12: 14).

Lees verder >>

Organisatiestructuur

De Bonisa Zending is een interkerkelijke stichting. Bestuursleden zijn uit verschillende kerken van de Gereformeerde Gezindte afkomstig. Bonisa is bewogen met de nood van christenen in China en andere landen. Zij vraagt uw steun voor de zendingsprojecten.

Lees verder >>

Het land China

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw wordt door mevrouw M.A. Mijnders van Woerden voorzichtig contact gelegd met enkele christenen in China. De Culturele Revolutie is dan nagenoeg uitgewoed. Chinese christenen worden uit de werkkampen vrijgelaten. Het is een tijd van verwarring. Bestaan de christelijke gemeenten nog na de uiterst zware vervolgingen? Menselijkerwijs gesproken zouden er geen volgelingen van de Heere Jezus meer zijn.

Lees meer >>