Wat kan ik doen?

Wat kan ik doen? Een belangrijke vraag binnen het werk van Stichting Bonisa Zending. Ons werk zou immers onmogelijk zijn zonder de steun van de vele betrokkenen. Uw gebed is onmisbaar om ons werk te kunnen doen.

Wilt u een lezing/ presentatie over ons werk, nodig ons vrijblijvend uit op uw (jeugd)vereniging, school of andere bijeenkomst. Zet u zich in als vrijwilliger voor Bonisa in een werkgroep bij u in de buurt, dan helpt u ons bij verkopingen, acties, zangavonden etc. Sparen voor Bonisa d.m.v. "brood en viskaarten". Deze kaarten zijn verkrijgbaar via ons secretariaat te Lisse.

Wilt u ons structureel finacieel steunen, dan is er een mogelijkheid tot lijfrenteschenking. Ook een legaat via een erfstelling behoort tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat.

Wilt u via uw school of bedrijf meer doen voor onze stichting, klik op de betreffende afbeelding voor de mogelijkheden.

Doel van de stichting
Het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening, daar waar de Heere deuren opent. 1 Kor. 16:9.

Grondslag (Art. 2 Statuten Bonisa)

De stichting is interkerkelijk. Alle arbeid en alle lectuuruitgaven zullen uitsluitend geschieden op grond van Gods Woord.

Hulpverlening

-       Bijbel en lectuurverspreiding
Verspreiding van Bijbels en het vertalen en verspreiden van reformatorische lectuur in meerdere talen; o.a. in de stamtalen van minderheden.

-       Woordverkondiging
Ondersteuning lokale onderwijzers
Ondersteuning onderwijzers

-       Onderwijs
Ondersteuning scholen
Toerusting d.m.v. reformatorische lectuur

-       Diaconaat
Praktische diaconale hulp aan gezinnen en individuen
Kerkbouw
Mefiboseth: Zorg aan weeskinderen en gehandicapten
Geef een geit
Noodhulp via lokale kerken
Verbetering van elementaire leefomstandigheden
Ouderenzorg

Opdracht

De opdracht is afkomstig van de Grote Zender, van de Heere Zelf. Een opdracht voor elke christelijke gemeente en daar binnen een roeping voor elk gemeentelid. Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken (Matth. 12: 14).

Geopende deuren...

De Heere geeft nog geopende deuren en zo mag u in Zijn Naam hulp bieden door uw voorbeden en gaven zolang het dag is.