Wat kan ik doen?

Wat kan ik doen? Een belangrijke vraag binnen het werk van Stichting Bonisa Zending. Ons werk zou immers onmogelijk zijn zonder de steun van de vele betrokkenen. Uw gebed is onmisbaar om ons werk te kunnen doen.

Wilt u een lezing/ presentatie over ons werk, nodig ons vrijblijvend uit op uw (jeugd)vereniging, school of andere bijeenkomst. Zet u zich in als vrijwilliger voor Bonisa in een werkgroep bij u in de buurt, dan helpt u ons bij verkopingen, acties, zangavonden etc. Sparen voor Bonisa d.m.v. "brood en viskaarten". Deze kaarten zijn verkrijgbaar via ons secretariaat te Lisse.

Wilt u ons structureel finacieel steunen, dan is er een mogelijkheid tot lijfrenteschenking. Ook een legaat via een erfstelling behoort tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat.

Wilt u via uw school of bedrijf meer doen voor onze stichting, klik op de betreffende afbeelding voor de mogelijkheden.

Wereldklok
Het is goed om kinderen en jongeren al vroeg liefde bij te brengen tot het werk in Gods Koninkrijk. Er is nog veel werk te doen wereldwijd, en zeker ook in Azie. Miljoenen kinderen en jongeren hebben de Goede Boodschap nooit gehoord. De tijd op de wereldklok draait door!

Scholen
Veel scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zorgen voor een deel van de inkomsten van Bonisa. Regelmatig worden we uitgenodigd voor het houden van presentaties en lezingen. Vaak wordt er door de school, schoolbreed of klassikaal actie gevoerd voor één van de vele projecten. Ook wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan het werk in Azie.

Lesmaterialen
Bonisa heeft ter ondersteuning van de lessen, lespaketten en leskisten samengesteld. Te denken valt aan algemene informatie over Azie, de cultuur enzovoort. In de leskisten zitten onder andere diverse culturele spullen, boeken, verwerkingsmaterialen, standaard presentaties. Een leskist kan gratis geleend worden als uw school of klas een actie houdt voor Bonisa. Zonder actie brengen wij €50,- in rekening.


Presentaties
Ook geven wij graag voorlichting op scholen. Dat kan in een enkele groep, maar ook bijvoorbeeld voor de hele onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Net wat u wenst. Onze voorlichters vertellen uit eigen ervaring. De kinderen kunnen eventueel daarbij een taallesje krijgen van een belangrijke taal in Azie.

Voor middelbare scholen of leerlingen die het Engels redelijk tot goed beheersen, is het mogelijk om een presentatie in het Engels te krijgen. 

Stuur voor het aanvragen van lesmateriaal of een presentatie een mail naar: voorlichting@bonisa.nl