Tekst 7

1,10

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

Johannes 3:16a

2 op voorraad