Namen

1,75

Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven,

en de heerschappij is op Zijn schouter;

en men noemt Zijn naam

Wonderlijk, Raad, Sterke God,

Vader der eeuwigheid, Vredevorst

Jesaja 9:5

Uitverkocht