Handmade Bijbeltekst SV-5

1,75

Want een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven en de heerschappij is op Zijn schouder en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst

Jesaja 9:15

 

Uitverkocht