Handmade Bijbeltekst SV – 1

1,75

Want alzo lief heeft God de wereld gehad

dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft

opdat een iegelijk die in Hem gelooft

niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe

Johannes 3 : 16 (SV)

 

 

Uitverkocht