Handmade 1 Bijbeltekst SV

1,75

Want alzo lief heeft God de wereld gehad

dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft

opdat een iegelijk die in Hem gelooft

niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe

Johannes 3 : 16 (SV)

 

 

10 op voorraad