BT18

1,00

De HEERE zegene u, en behoede u !

De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten,

en zij u genadig !

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u,

en geve u vrede.

Uitverkocht