Bijbeltekst 8

1,75

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons ‘t eeuwig, zalig leven;

Hij kan, èn wil, èn zal in nood,

Zelfs bij het naad’ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.