Bijbeltekst 16

1,75

‘k Sla d’ogen naar ‘t gebergte heen,

vanwaar ik dag en nacht, Des Hoogsten bijstand wacht

Mijn hulp is van den HEER alleen,

Die hemel, zee en aarde, eerst schiep, en sinds bewaarde

Psalm 121

Uitverkocht