Bijbeltekst 12

1,75

Geef Gij ons hulp in tegenheên;
Bij U is raad, bij U alleen;
‘t Is vrucht’loos, waar men zich mee vleit,
Want ‘s mensen heil is ijdelheid.
Wij zullen dapp’re heldendaân
In God verrichten; hoe ‘t moog’ gaan,
Hij, die van ons wordt aangebeden,
Zal onze weêrpartij vertreden.

Psalm 60:7

 

Uitverkocht