Bijbeltekst 10

1,75

Looft den HEER want Hij is goed;

Looft Hem met een blij gemoed;

Want Zijn gunst, alom verspreid

zal bestaan in eeuwigheid

 

Psalm 136