Corona en de Chinese kerk

De corona uitbraak begint in december in de stad Wuhan. Pas in januari wordt de ernst van het virus duidelijk. China gaat in lockdown. De maatregelen werpen vrucht af. Er zijn nauwelijks nieuwe besmettingen en het leven komt langzaam weer op gang. De angst hangt nog wel in de lucht. Mensen, verscholen achter hun mondkapjes, vermijden oogcontact en groeten elkaar niet op straat. Ze zijn gespannen. Zal er een tweede uitbraak van het virus komen?

Keken wij in januari met verbazing naar de draconische maatregelen in China, nu zitten wij zelf middenin de crisis… Hoe zit het met de Chinese christenen en wat kunnen wij van hen leren?

De kerk in Wuhan
In november wordt de druk van de regering op de kerken in Wuhan groter. Spoedig zal het onmogelijk worden om fysiek samen te komen. De kerken bereiden zich voor om het gemeenteleven via internet te organiseren. Als de coronacrisis uitbreekt zijn de kerken klaar om online te gaan. Een plaatselijke predikant: ‘De regering was van plan om alle kerken te sluiten, maar de Heere gaf geen toestemming!’ Zijn 550 leden zijn verdeeld in kleine groepen onder leiding van ambtsdragers. Dagelijks is er een preek te zien op video. ‘Het is alsof wij elke dag een zondagse dienst hebben. Verder doen wij in groepjes online Bijbelstudie, bespreken we wat de Heere in ons persoonlijk leven doet en we zingen en bidden met elkaar. Het virus stopt ons niet.’

Genade
Christenen in Wuhan gaan direct na de uitbraak de straat op om gratis mondkapjes en evangelisatiefolders uit te delen. De regering laat hen ongemoeid. De corona crisis is een ramp voor de wereld. Christenen in Wuhan zien het echter ook als een zegen voor de kerk. Zij getuigen ervan dat de Heere Zijn genade uitgiet. Zij ontvangen een aanhoudend gebedsleven, oefeningen in het geloof, onderlinge eenheid en een geopende deur voor evangelisatie.

Laten wij de Heere ook smeken om Zijn genade en zegen, persoonlijk en voor de kerk van Nederland.

‘Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid, want in den HEERE HEERE is een eeuwige rotssteen.’ Jes. 26 : 4

Vraag het gratis Bonisa magazine aan

Steun de christenen in Azie